Dønna kommune Dønna kommune

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator

Dønna kommune har ledig stilling som folkehelsekoordinator i 100 % stilling fra 1.9. 2022. Stillingen er organisatorisk plassert i kommunedirektørens stab, med kommunedirektøren som nærmeste overordnet.

Arbeids- og ansvarsområde
• Være pådriver og koordinator for folkehelsearbeidet i kommunen
• Bidra til samarbeid mellom kommunens tjenester for å integrere folkehelsearbeid i alle ledd
• Være bindeledd mellom stat og fylkeskommune og kommunen i folkehelsearbeid
• Utvikle et godt samarbeid med andre aktører i kommune, som frivillige organisasjoner
• Prosjektarbeid
• Planarbeid (planutvikling)
• Saksbehandling politiske utvalg
• Ut ifra søkers formalkompetanse kan også andre oppgaver blir tillagt stillingen.

Det er ønskelig med:
• Erfaring med utviklingsprosjekt og planarbeid
• Gode kommunikasjonsferdigheter samt evne til å tenke helhetlig i forbindelse med samarbeid og i selvstendig arbeid.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. I forbindelse med ansettelsen vil det bli gjennomført intervju. I søknaden skal oppgis minst to referanser.

Krav til stillingen:
• Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende relevant for stillingens arbeidsområde.
• Gode fremstillingsevner, både muntlig og skriftlig
• Alminnelige IKT-ferdigheter – i stillingen tilligger det forvaltning av ulike fagsystemer

Andre opplysninger
• Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
• Lønn etter avtale. Stillingen er ledig for tiltredelse 1.3.20.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søkere, som ønsker fortrinn av stilling, bes å opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1
Alle søknader på ledige stillinger skal sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 11.07. 2022

Om kommunen
Dønna er en øykommune på Helgelandskysten med storslått natur og rik historie. De ca. 1 400 fastboende bor på øyene Dønna, Løkta og Vandve. Dønna er hovedøya, hvor kommunens administrasjonssenter Solfjellsjøen ligger.

Havørna og måsen hersker over resten av de rundt 3 000 holmer og fløskjær. Naturen er frodig og gavmild. Du finner både innlandsnatur med skog, våtmarker og høge fjell, samt den typiske kystnaturen med nakne holmer og skjær.

Del på:

Fylke:

  • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.07.2022

Tiltredelse:

01.09.2022

Arbeidssted:

Dønna

Kontaktpersoner:

Tor Henning Jørgensen

tlf: 75052206

mob: 97113776

Adresse:

Krunhaugen 1 8820 Dønna

Kontorplassering: