Dønna kommune Hjemmetjenesten

Miljøterapeut/ miljøarbeider 70 %

Miljøterapeut/ miljøarbeider

Rundt en person skal det etableres et tjenestetilbud med en ny personalgruppe. Det er lagt opp til 2:1 og 1:1 bemanning i team med langvakter kombinert med gode friperioder.

Du må like å jobbe med personer som trenger omfattende bistand. Kommunikasjon, meningsfulle aktiviteter og gode relasjoner er viktig i tilbudet som gis. Du må inneha en god fysisk og psykisk helse og du må like å være aktiv. Du motiveres av utfordrende oppgaver, og klarer å se løsninger fremfor problemer. Du har interesse for målrettet miljøarbeid og kan dokumentere og evaluere eget og andes arbeid. Du liker å jobbe i team og for lik praksis.

Høres dette spennende ut? Søk! Vi kan love deg en spennende hverdag, med dyktige kollegaer og faglige utfordringer.

Det lyses ut følgende stillinger:

1 x 70 % Miljøterapeut/Miljøarbeider

1 x 25 % Miljøterapeut/Miljøarbeider, arbeid hver 4.helg

Arbeidsoppgaver

 • Direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Utarbeide, iverksette og evaluere mål og tiltak for tjenestemottaker
 • Primærkontaktoppgaver, IP koordinator, ansvar for hjelpemidler og/eller rolle i team rundt tjenestemottaker (gjelder 100 % stilling Miljøterapeut)
 • Samarbeide tett med foresatte, verge og andre eksterne instanser
 • Håndtere utfordrende atferd
 • Dokumentasjon i journalsystem
 • Følge opp medisinske rutiner
 • Følge oppsatte handlingskjeder, rutiner og miljøregler for å sikre lik praksis

 

Kvalifikasjoner

 • Høgskoleutdanning innen helse, sosial og pedagogisk retning og/eller fagbrev innen helsefag – barne- og ungdomsarbeider.
 • Må ha førerkort klasse B
 • Gode digitale ferdigheter og kjennskap til digitale dokumentasjonsverktøy
 • Ha kjennskap til alternativ kommunikasjon
 • Ha kjennskap til autisme og utviklingshemming
 • Ha kjennskap til HOL kap.9
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

 

Personlige egenskaper

 • Liker utfordringer, være utholdende og løsningsorientert
 • Like å være aktiv, ute uansett vær. Like aktiviteter som sykling, kajakk, ski etc.
 • Du må gjerne like å synge
 • Tar initiativ, bidrar til utvikling og er engasjert
 • Er en stabil arbeidstaker
 • Du må være fleksibel, takle stress, uforutsigbarhet og endring
 • Evne til å håndtere uforutsigbare situasjoner knyttet til utfordrende atferd

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming må fremlegge gyldig helse[1] - og politiattest før tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Kravet gjelder alle personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre:
 
Søknad med vitnemål og attester skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne siden

 

Del på:

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

24.09.2021

Tiltredelse:

24.09.2021

Arbeidssted:

Dønna

Kontaktpersoner:

Heidi Lund

mob: +47 95100284

Rune Ånes

tlf: +47 75052145

mob: +47 46901477

Adresse:

Kontorplassering